Chủ Nhật, 18/06/2017 | 10:52 |

Bạn có cảm nhận gì sau khi xem những bức ảnh dưới đây?

1.
22 bức ảnh chân thực khiến bạn phải gật gù đồng ý: Đúng thật, đàn ông chết sớm hơn phụ nữ

2. Trên tường ghi: “Có độc, không được ăn uống”

22 bức ảnh chân thực khiến bạn phải gật gù đồng ý: Đúng thật, đàn ông chết sớm hơn phụ nữ

3.

22 bức ảnh chân thực khiến bạn phải gật gù đồng ý: Đúng thật, đàn ông chết sớm hơn phụ nữ

4.

22 bức ảnh chân thực khiến bạn phải gật gù đồng ý: Đúng thật, đàn ông chết sớm hơn phụ nữ

5.

22 bức ảnh chân thực khiến bạn phải gật gù đồng ý: Đúng thật, đàn ông chết sớm hơn phụ nữ

6.

22 bức ảnh chân thực khiến bạn phải gật gù đồng ý: Đúng thật, đàn ông chết sớm hơn phụ nữ

7.

22 bức ảnh chân thực khiến bạn phải gật gù đồng ý: Đúng thật, đàn ông chết sớm hơn phụ nữ

8.

22 bức ảnh chân thực khiến bạn phải gật gù đồng ý: Đúng thật, đàn ông chết sớm hơn phụ nữ

9.

22 bức ảnh chân thực khiến bạn phải gật gù đồng ý: Đúng thật, đàn ông chết sớm hơn phụ nữ

10.

22 bức ảnh chân thực khiến bạn phải gật gù đồng ý: Đúng thật, đàn ông chết sớm hơn phụ nữ

11.

22 bức ảnh chân thực khiến bạn phải gật gù đồng ý: Đúng thật, đàn ông chết sớm hơn phụ nữ

12.

22 bức ảnh chân thực khiến bạn phải gật gù đồng ý: Đúng thật, đàn ông chết sớm hơn phụ nữ

13.

22 bức ảnh chân thực khiến bạn phải gật gù đồng ý: Đúng thật, đàn ông chết sớm hơn phụ nữ

14.

22 bức ảnh chân thực khiến bạn phải gật gù đồng ý: Đúng thật, đàn ông chết sớm hơn phụ nữ

15.

22 bức ảnh chân thực khiến bạn phải gật gù đồng ý: Đúng thật, đàn ông chết sớm hơn phụ nữ

16.

22 bức ảnh chân thực khiến bạn phải gật gù đồng ý: Đúng thật, đàn ông chết sớm hơn phụ nữ

17.

22 bức ảnh chân thực khiến bạn phải gật gù đồng ý: Đúng thật, đàn ông chết sớm hơn phụ nữ

18.

22 bức ảnh chân thực khiến bạn phải gật gù đồng ý: Đúng thật, đàn ông chết sớm hơn phụ nữ

19.

22 bức ảnh chân thực khiến bạn phải gật gù đồng ý: Đúng thật, đàn ông chết sớm hơn phụ nữ

20.

22 bức ảnh chân thực khiến bạn phải gật gù đồng ý: Đúng thật, đàn ông chết sớm hơn phụ nữ

21.

22 bức ảnh chân thực khiến bạn phải gật gù đồng ý: Đúng thật, đàn ông chết sớm hơn phụ nữ

22.

22 bức ảnh chân thực khiến bạn phải gật gù đồng ý: Đúng thật, đàn ông chết sớm hơn phụ nữ

Hóa ra, lý do đàn ông chết sớm hơn phụ nữ không phải là do đàn ông làm việc quá sức hay do cấu trúc gen, mà là phụ nữ hoạt động lành mạnh và đặc biệt là ít “nghịch dại” hơn đàn ông.

Video: Con người sống để làm gì

Huy Hoàng (TH)

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook