22/09/2015 09:37 | adminyhoc

Chào mừng bạn đến với Chính sách bảo mật của Yhocvn.net: Privacy Policy

Khi bạn sử dụng dịch vụ của Yhocvn.net, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những dữ liệu bạn cung cấp chỉ được sử dụng vào mục đích tư vấn sức khỏe cho chính bạn và người thân của bạn.

Chính sách bảo mật

Xin lưu ý rằng bất kỳ hình ảnh, video, hoặc bất kỳ nội dung nào khác được đăng bởi người dùng trên mạng Yhocvn.net sẽ được đăng công khai, do đó không được coi đây là “thông tin cá nhân” và do đó không thuộc Chính sách bảo vệ riêng tư.

Yhocvn.net cần thông tin để làm gì?

Yhocvn.net là trang thông tin y tế sáng lập bởi các bác sĩ BV Bạch Mai với mục đích cung cấp kiến thức, tư vấn sức khỏe cho người bệnh do vậy thông tin mà bạn cung cấp với chúng tôi như tên và địa chỉ email, số điện thoại khi đăng ký dịch vụ Yhocvn.net hoặc tham gia nhiều hoạt động khác nhau trên các trang Yhocvn.net như tải hình ảnh, gửi bình luận, tải lên video, đăng tin nhắn …chỉ được dùng với mục đích tư vấn cho bạn tốt hơn, cung cấp cho bạn tính năng và chức năng mới cập nhật của trang Yhocvn.net. Tất cả các thông tin được coi là phản cảm sẽ không được đăng tải trên website.

Thay đổi và cập nhật Chính sách bảo vệ riêng tư

Chính sách bảo mật có thể được điều chỉnh định kỳ và điều này sẽ được phản ánh ở “ngày tháng chỉnh sửa cuối cùng” nằm ở phía dưới trang. Xin vui lòng xem lại trang này để ở nhận biết của bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo cách thức được được mô tả trong Chính sách bảo vệ riêng tư có hiệu lực trong thời gian mà chúng tôi nhận được thông tin các nhân do bạn cung cấp. Khi chấp nhận tiếp tục sử dụng dịch vụ Yhocvn.net, cũng đồng nghĩa bạn chấp nhận Chính sách bảo vệ riêng tư này và bất kỳ thay đổi nào trong tương lai.

Phản hồi

Xin vui lòng liên hệ với Yhocvn.net với bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét về Chính sách bảo vệ riêng tư hoặc những trang Yhocvn.net qua email: yhocvn.net1@gmail.com

Chỉnh sửa cuối cùng ngày 28 tháng 03 năm 2019.