Thuốc

Mới nhất
Các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng Các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng
22/07/2019 11:33
Quy trình thử nghiệm lâm sàng được kiểm soát nghiêm ngặt. Trong mỗi cuộc thử nghiệm, các bước tiến hành đều được giám sát bởi cơ quan chính quyền cũn[...]
Chúng tôi trên Facebook