22/09/2015 09:57 | adminyhoc

Chào mừng bạn đến với Điều khoản sử dụng của trang web Yhocvn.net: Terms of Use

Điều khoản sử dụng này là những quy định về quyền và nghĩa vụ của Người sử dụng khi truy cập và sử dụng các thông tin, dịch vụ trên Website Yhocvn.net.

Giải thích thuật ngữ

  • Người sử dụng” có nghĩa là những cá nhân, tổ chức, hoặc bất kỳ ai truy cập và sử dụng trang Website của Yhocvn.net dưới mọi hình thức.
  • Website” có nghĩa là các trang web như Yhocvn.net và cả  các trang liên kết đối với các sản phẩm và dịch vụ.
  • “Điều khoản sử dụng Website ” là những điều kiện và điểu khoản mà Người sử dụng truy cập và sử dụng   trang web Yhocvn.net phải tuân thủ và thực hiện. Người sử dụng sử dụng Website được mặc nhiên hiểu rằng đã đọc,hiểu rõ, đồng ý và cam kết thực hiện đúng những quy định sử dụng của Website tại bản Điều khoản sử dụng Website nàymột cách tự nguyện.

Quyền sở hữu hợp pháp và giới hạn sử dụng

Tất cả các nội dung của Website này và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trang thông tin, hình ảnh được đăng tải trên Website đều thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Yhocvn.net. Chúng tôi có toàn quyền thêm, xoá hoặc sửa đổi bất kỳ  nội dung nào của Website này vào bất cứ thời điểm nào  mà không cần thông báo cho Người sử dụng.

Người sử dụng có quyền sử dụng tài nguyên trên Website nhưng không nhằm mục đích kinh doanh. Khi sử dụng bất kỳ thông tin nào từ Website này, Người sử dụng phải trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường dẫn đến tài liệu gốc để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của Yhocvn.net . Bất kỳ việc sử dụng nào khác trái với quy định tại điểm này, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài liệu nào đều là trái phép nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Yhocvn.net.

Loại trừ trách nhiệm

Yhocvn.net sẽ nỗ lực tối đa để đưa ra thông tin chính xác và cập nhật liên tục trên website Tuy nhiên mọi thông tin hướng dẫn trên Yhocvn.net là tài liệu tham khảo. Bệnh nhân cần được tư vấn bởi các chuyên gia của chúng tôi hoặc các bác sĩ tại các bệnh viên, trung tâm y tế uy tín trước khi điều trị.

Các thông tin trên Website không cấu thành một bản chào hàng hay thuyết phục đối với bất kỳ ai. Các thông tin này cũng không nhằm mục đích quảng cáo, quyết định đầu tư, tư vấn hoặc tuyên truyền thông tin nào sai với quy định của pháp luật hiện hành.

Các quy định khác

Chúng tôi có quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung bản Điều khoản sử dụng website này hoặc quy định sử dụng từng nội dung cụ thể của website tại bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của việc quản lý và vận hành website mà không có nghĩa vụ thông báo cho Người sử dụng. Những quy định sử dụng mới này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng tải trên Website và được hiểu là đã có sự chấp thuận và tuân thủ  của người sử dụng khi người sử dụng truy cập Website.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật các thông tin liên quan đến đối tác và khách hàng của Yhocvn.net.
Yhocvn.net có toàn quyền sử dụng những thông tin của Người sử dụng phục vụ cho hoạt động tư vấn sức khỏe.

Chỉnh sửa cuối cùng ngày 21 tháng 9 năm 2015.