Thông tin thuốc

Mới nhất
Capreomycin, thuốc kháng sinh chống lao Capreomycin, thuốc kháng sinh chống lao
12/09/2018 12:17
Tên chung quốc tế: Capreomycin. Loại thuốc: Kháng sinh; thuốc chống lao. Dạng thuốc và hàm lượng Bột pha tiêm capreomycin sulfat tương đương với 1 g c[...]
Calci Gluconat Calci Gluconat
06/09/2018 09:18
Tên chung quốc tế: Calcium gluconate. Loại thuốc: Thuốc bổ sung calci. Dạng thuốc và hàm lượng Dạng tiêm: Dung dịch 10%, ống 10 ml; 5 ml. Mỗi mililit [...]
Calci Clorid Calci Clorid
06/09/2018 09:13
Tên chung quốc tế: Calcium chloride. Loại thuốc: Khoáng chất. Dạng thuốc và hàm lượng Thuốc tiêm calci clorid 10%: Ống tiêm 10 ml chứa 1 g CaCl2. 6H2O[...]
BENZYL BENZOAT, Thuốc trị ghẻ và chấy rận BENZYL BENZOAT, Thuốc trị ghẻ và chấy rận
18/08/2018 16:56
Tên chung quốc tế: Benzyl benzoate. Loại thuốc: Thuốc trị ghẻ và chấy rận. Dạng thuốc và hàm lượng Nhũ dịch dầu trong nước 25% (kl/tt). Thuốc bôi ngo[...]
BECLOMETASON, thuốc corticosteroid BECLOMETASON, thuốc corticosteroid
18/08/2018 16:41
Tên chung quốc tế: Beclomethasone. Loại thuốc: Thuốc corticosteroid. Dạng thuốc và hàm lượng Beclometason dùng ở dạng beclometason dipropionat. Thuốc[...]
Chúng tôi trên Facebook