Chủ Nhật, 28/06/2020 | 11:31

Mục tiêu đổi mới quản lý y tế cho bệnh viện tuyến cuối trong 10 năm tới

Thông điệp, mục tiêu đổi mới quản lý y tế cho các bệnh viện được đúc kết từ kết quả nghiên cứu của các chuyên gia thuộc trường Quản trị kinh doanh IESE (IESE Business School) thuộc Đại học Navarra có cơ sở ở Barcelona, Madrid và New York. Hai bệnh viện công lập hàng đầu ở Châu Âu được chọn để nghiên cứu là Bệnh viện Clinic of Barcelona – Tây Ban Nha và Bệnh viện Đại học Karolinska ở Stockholm – Thuỵ Điển. Công trình nghiên cứu đã đúc kết 14 thông điệp cho các bệnh viện tuyến cuối cần phấn đấu cho 10 năm tới.

Trong 10 năm tới, các bệnh viện sẽ phải đối phó với bối cảnh đầy thách thức, trong đó nhu cầu về dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân sẽ tăng lên, với các bệnh mạn tính chiếm phần lớn chi phí chăm sóc sức khỏe và tuổi thọ người dân tiếp tục được cải thiện. Trong bối cảnh này, các bệnh viện tuyến cuối sẽ được kỳ vọng cung cấp các dịch vụ chăm sóc phức tạp tốt nhất, đồng thời giảm chi phí và sẽ phát triển một phạm vi dịch vụ kỹ thuật mới bao gồm y tế cá thể và chẩn đoán, điều trị dựa trên bộ gen.

Hơn nữa, sẽ có cơ hội cho các bệnh viện tuyến cuối cung cấp các dịch vụ chăm sóc mới cho bệnh mạn tính và quản lý sức khỏe dân số vì các công ty bảo hiểm y tế sẽ phát triển thêm các chương trình mới, chẳng hạn như các gói dịch vụ quản lý bệnh mạn tính bao gồm theo dõi, điều trị và quản lý bệnh.

Tham chiếu 3 mục tiêu chính trong chăm sóc sức khoẻ của Viện cải tiến y tế Hoa Kỳ (IHI), các nhà quản lý và các nhà hoạch định chính sách y tế và các nhà quản lý bệnh viện ở châu Âu ngày càng quan tâm đến khuôn khổ 3 mục tiêu này, đó là:

+ (1) Cải thiện sức khỏe dân số,

+ (2) Cải thiện trải nghiệm của người bệnh, bao gồm chất lượng và sự hài lòng

+ (3) Giảm chi phí chăm sóc sức khỏe bình quân đầu người.

Trong mạng lưới các cơ sở y tế, những bệnh viện giữ chức năng là một bệnh viện tuyến cuối cần phải có có hiệu suất cao về chăm sóc sức khỏe với các đặc điểm sau:

(1) Hiệu quả điều trị được chứng minh, cả về an toàn và chất lượng dịch vụ, vượt trội so với các bệnh viện khác trong cùng khu vực;

(2) Bệnh viện cung cấp các phương pháp điều trị cho các bệnh cấp tính với chuyên môn cao, bởi các chuyên gia hàng đầu, sử dụng thiết bị công nghệ cao;

(3) Vai trò hỗ trợ chuyên môn theo các yêu cầu của các cơ sở y tế khác trong khu vực;

(4)  Bệnh viện luôn đổi mới và thích ứng tốt với yêu cầu của xã hội;

(5) Sự công nhận của các tổ chức chăm sóc sức khỏe khác.

Bên cạnh những đặc điểm trên, các tác giả của công trình nghiên cứu đã đưa ra 14 thông điệp cho các bệnh viện tuyến cuối cần thích ứng trước những cơ hội và thách thức mới trong tương lai, bao gồm:

Thách thức kép cho các bệnh viện tuyến cuối

Bệnh viện tuyến cuối phải nỗ lực nhiều hơn nhằm đáp ứng cùng lúc 3 thách thức: (1) nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng, (2) trong bối cảnh giảm nguồn lực, và (3) các giá trị xã hội đang thay đổi.

Bệnh viện tuyến cuối phải tinh gọn hơn nhưng chuyên sâu hơn

Các bệnh viện tuyến cuối cần tập trung vào các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật phức tạp có giá trị cao, đảm bảo là một tổ chức có hiệu quả cao, không tập trung quá nhiều các kỹ thuật chuyên môn của một bệnh viện tuyến thấp hơn. Các dịch vụ kỹ thuật không phức tạp, chi phí thấp sẽ được chuyển từ các bệnh viện tuyến cuối sang các bệnh viện khu vực và bệnh viện cộng đồng.

Mở rộng phạm vi về hoạt động chuyên môn cho bệnh viện tuyến cuối

Các bệnh viện tuyến cuối chuẩn bị đón nhận và triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới như y học cá nhân và chẩn đoán dựa trên bộ gen, với một phạm vi cung ứng dịch vụ rộng hơn, bao gồm quản lý chăm sóc bệnh mạn tính từ phòng ngừa, chẩn đoán, giám sát, can thiệp và quản lý bệnh nhân từ xa, phối hợp lập kế hoạch chăm sóc với các cơ sở y tế cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác.

Vai trò kép trong tiếp nhận bệnh nhân ở bệnh viện tuyến cuối

Các bệnh viện tuyến cuối là nơi tiếp nhận và điều trị cho những bệnh nhân được chuyển đến do quá khả năng của các bệnh viện tuyến dưới. Bên cạnh đó, bệnh viện tuyến cuối cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và các dịch vụ khác như phòng ngừa, chăm sóc sức khoẻ tâm thần,… cho cộng đồng thuộc lưu vực nơi bệnh viện đang hoạt động.

Vai trò kép này cho phép bệnh viện tuyến cuối duy trì khối lượng hoạt động cần thiết đối với các nguồn lực và chuyên gia sẵn có của bệnh viện, nhằm đổi mới các phương pháp điều trị phức tạp cũng như trong quản lý bệnh tật.

Tái thiết kế dịch vụ chăm sóc trên nền tảng tri thức

Tri thức của bệnh viện tuyến cuối đóng vai trò trung tâm trong việc thiết kế lại và lập kế hoạch các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Hệ thống y tế công cộng sẽ thực hiện tái cấu trúc các dịch vụ hướng tới hiệu quả và chất lượng, phải dựa trên bằng chứng khoa học và được thúc đẩy bởi tri thức. Tri thức cần thiết cho việc thiết kế lại này vốn có sẵn tại các bệnh viện tuyến cuối, nơi có nhiều chuyên gia hàng đầu theo từng lĩnh vực.

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống y tế, cả y tế tư nhân và y tế công cộng, các bệnh viện tuyến cuối sẽ tham gia đổi mới các dịch vụ y tế như phát triển các dịch vụ mới và triển khai các công nghệ chăm sóc sức khỏe mới.

Bệnh viện nhỏ nhưng mở rộng

Bệnh viện tuyến cuối không nhất thiết phải là một bệnh viện có cơ sở hạ tầng to với quy mô giường bệnh lớn, thay vào đó là có nhiều cơ sở vệ tinh để có thể cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại các địa điểm khác nhau để người dân tiếp cận bệnh viện gần hơn về mặt địa lý, với các quy trình chăm sóc không chỉ tại bệnh viện mà còn chăm sóc tại nhà và cung cấp dịch vụ tại các cơ sở y tế được chia sẻ với các mức chăm sóc khác nhau.

Trung tâm đổi mới về công nghệ và dịch vụ

Các bệnh viện tuyến cuối sẽ là trung tâm mô phỏng về phát triển và đổi mới công nghệ y tế, đổi mới quy trình chăm sóc. Cải tiến quy trình chăm sóc bao gồm các quy trình chuyên môn, quy trình chăm sóc người bệnh liên tục dựa trên việc áp dụng các phương pháp tinh gọn (lean method) để nâng cao giá trị và hiệu quả của dịch vụ y tế. Bệnh viện tuyến cuối đóng vai trò quan trọng trong hệ thống y tế, là nơi tham khảo về cải tiến và tính minh bạch của các dịch vụ y tế công cộng, bằng cách cung cấp các chuẩn và bằng chứng cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác.

Trung tâm nghiên cứu và đào tạo

Bệnh viện tuyến cuối tiếp tục là trung tâm nghiên cứu và đào tạo chuyên khoa, là nơi cung cấp kiến thức và kỹ năng cho các bác sĩ, điều dưỡng của các bệnh viện khác trong khu vục. Nghiên cứu gắn liền với các sáng kiến về kiểm soát chi phí, gắn liền với đổi mới. Phối hợp với các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác tạo ra mạng lưới nghiên cứu ở cấp địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế.

Chia sẽ rủi ro với các đối tác

Bệnh viện tuyến cuối sẽ phát triển các mô hình chia sẻ rủi ro với các công ty bảo hiểm và các nhà cung cấp khác. Trong tương lai, khi xuất hiện các phương thức thanh toán mới như thanh toán theo kết quả, bệnh viện phải xem xét lại các mô hình và cấu trúc doanh thu của họ, trong đó, áp dụng các mô hình doanh thu mới là giảm chi phí điều trị và tìm các cơ hội mới mà chỉ có các bệnh viện công hay tư nhân mới có thể cung cấp. Khuôn khổ của mối quan hệ giữa bệnh viện với các nhà cung cấp sẽ thay đổi và giới thiệu các mô hình chia sẻ rủi ro, ví dụ trong việc cung cấp các sản phẩm dược.

Nhà chuyên môn tham gia quản trị bệnh viện

Các chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn của bệnh viện tích cực tham gia vào công tác quản lý và lãnh đạo của tổ chức, triển khai thực hiện chiến lược phát triển của bệnh viện. Các chuyên gia hàng đầu của bệnh viện sẽ giữ vai trò tích cực trong việc quản lý và cải tiến chất lượng, không chỉ trong bệnh viện mà còn trong mạng lưới cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Khi các bệnh viện tuyến cuối trở thành một tổ chức mở sẽ thúc đẩy sự hợp tác giữa các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng.

Hình thành các nhóm chăm sóc tích hợp

Tổ chức làm việc theo nhóm và tìm cách tạo ra các mô hình chăm sóc tích hợp với phạm vi mở rộng ra ngoài bệnh viện. Để làm được điều đó, các chuyên gia của bệnh viện sẽ chia sẻ kiến thức lâm sàng với các cấp độ chăm sóc và các nhà cung cấp khác trong mạng lưới khám chữa bệnh. Để mạng lưới này hoạt động hiệu quả, bệnh viện tuyến cuối sẽ đẩy mạnh các mô hình chăm sóc tích hợp, tạo ra một tổ chức chăm sóc tích hợp hợp nhất hoặc một tổ chức chăm sóc tích hợp ảo (đa thực thể với một cơ quan quản trị chung).

Bệnh viện kết nối với người bệnh tại nhà

Cải thiện trải nghiệm của người bệnh sẽ dẫn đến mô hình bệnh viện kết nối, các bác sĩ sẽ tiếp cận để phối hợp chăm sóc cho bệnh nhân ở nhà. Dự báo trong 15 năm tới, bệnh nhân sẽ dành ít thời gian hơn cho bệnh viện và các cơ sở y tế, cần các phương thức tương tác mới giữa bệnh nhân và các chuyên gia của bệnh viện.

Công nghệ thông tin sẽ được sử dụng để dự đoán nhu cầu, cá nhân hóa các quy trình chăm sóc sức khỏe và theo dõi và kết nối với bệnh nhân ở bất cứ nơi đâu, sử dụng tư vấn ảo, không chỉ riêng lẻ mà còn giữa một nhóm và bệnh nhân. Những thay đổi này sẽ dẫn đến bệnh nhân có vai trò tích cực hơn trong việc thiết kế các dịch vụ của bệnh viện và tham gia vào các hoạt động để thiết kế lại các quy trình chăm sóc.

Cần những loại hình nhân viên mới

Bệnh viện tuyến cuối sẽ cần các huấn luyện viên sức khỏe, cố vấn di truyền, người quản lý trường hợp bệnh tật cụ thể, chuyên gia công nghệ thông tin và các “kỹ sư trung gian”. Các bệnh viện tuyến cuối sẽ cần những vai trò chuyên môn mới để quản lý trường hợp bệnh tật cụ thể, quản lý dịch vụ chăm sóc sức khỏe cá nhân, phối hợp nhóm và theo dõi bệnh nhân, tiếp xúc và tư vấn đầu tiên cho bệnh nhân trong các nhóm bệnh cụ thể.

Các chuyên gia sẽ làm việc trong các nhóm đa ngành và theo định hướng, làm mờ ranh giới hiện có giữa các bác sĩ, y tá và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác.

Đổi mới theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm

Bệnh viện tuyến cuối sẽ thiết kế lại một cách có hệ thống để người bệnh trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc do bệnh viện cung ứng với sự đổi mới thực sự theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm. Các dịch vụ của bệnh viện cần được phát triển cả về chuyên môn và đáp ứng sự mong đợi của người bệnh.

Sự đổi mới của bệnh viện sẽ thúc đẩy việc hình thành mối hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác để khám phá, có ý tưởng và thử nghiệm các dịch vụ mới cho bệnh nhân. Sự tham gia của người bệnh vào việc thiết kế lại các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ làm thay đổi nhận thức của họ về các dịch vụ y tế luôn cải thiện chất lượng.

Yhocvn.net (Tài liệu tham khảo: “Hospital of the Future – A New Role for Leading Hospitals in Europe” – Center for Research in Healthcare Innovation Management, https://media.iese.edu)

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ:

+ Cách hạn chế sai sót thuốc trong bệnh viện?

+ Quản trị nguồn nhân lực bệnh viện, phòng khám

+ Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống thông tin bệnh viện

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook