Thứ Tư, 10/06/2020 | 22:21

Quản trị nguồn nhân lực bệnh viện. phòng khám

Nhân lực là nguồn quan trọng nhất trong các nguồn lực, nó quyết định toàn bộ số lượng và chất lượng của các hoạt động; quyết định sự thành bại hay thành công của một tổ chức, doanh nghiệp, đối với bệnh viện, ngành y tế thì điều này càng đúng….

Quản lý nguồn nhân lực y tế là một trong nhiều khâu quan trọng đối với sự phát triển của nước nhà nói chung. Nhân lực y tế có những đặc trưng riêng, đòi hỏi một trình độ riêng về kinh nghiệm nghề nghiệp và đạo đức ngành. Nếu như nhà nước và các cơ sở y tế tư nhân nói chung không chú ý đến việc quản lý nguồn nhân lực và phát triển nhân lực đúng mức thì sẽ không thể phát triển, không thể thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh.

Nhìn chung, nguồn nhân lực y tế của Việt Nam còn thiếu về số lượng và hạn chế về chất lượng. Vì vậy, quản lý nguồn nhân lực y tế cần phải tập trung giải quyết các vấn đề khó khăn và tồn tại để giúp cho xã hội và cộng đồng người nước ta luôn phát triển, bền vững.

Theo các nhà quản lý y tế thì nhân sự trong bệnh viện biến động rất bất thường. Trong khối bệnh viện công lập sự thay đổi đôi khi chỉ là sự điều chuyển nhưng đối với hệ thống bệnh viện tư nhân và phòng khám tư nhân thì hiện tượng thiếu nhân sự là sự khủng hoảng. Thiếu y tá, thiếu bác sĩ chất lượng cao khiến rất nhiều bệnh viện, phòng khám tư nhân khó khăn trong việc vận hành, triển khai công việc vì ý tưởng, concept, kế hoạch bị trì hoãn. Với mỗi người mới vào lại bỡ ngỡ, lại đào tạo, lại thích nghi văn hóa…..mọi việc lại trì hoãn, đôi khi là vô thời hạn.

Ngành y là ngành học tập liên tục, nghiên cứu, phát minh, tiếp cận cái mới. Tuy nhiên, học xong lại đổi người, lại phải huấn luyện lại. Hoặc, học xong không làm gì, và triển khai chậm chạp dẫn đến thứ mình vừa học đôi khi out-of-date, dẫn đến suốt ngày đi học. Hỏi đến cái gì cũng biết, cũng nghe, cũng đã học. Nhưng không làm được một cái thật giỏi.

Y tế là môi trường tri thức. Ngân sách cho đào tạo huấn luyện rất lớn, và sẽ tăng nhanh theo thời gian. Giá trị tài sản lớn nhất của y khoa là trí tuệ con người (không phải mấy cái máy).

Biến động người liên tục sẽ làm tri thức tổ chức dao động thất thường, thậm chí trở về con số không.

Yhocvn.net

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook