Thứ Ba, 10/09/2019 | 15:28

Các điều dưỡng của bệnh viện thường tiếp xúc với nhiều yếu tố liên quan đến công việc khác nhau có thể dẫn đến việc tăng nguy cơ các rối loạn tâm thần như stress, lo âu và trầm cảm. Mục tiêu: Khảo sát sự xuất hiện của stress, lo âu và trầm cảm ở các điều dưỡng lâm sàng và các yếu tố liên quan đến mức độ nặng.

Một nghiên cứu cắt ngang được thực hiện tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, Việt Nam vào năm 2018. Nghiên cứu được thực hiện với 1256 điều dưỡng đủ điều kiện được mời tham gia nghiên cứu và trả lời các câu hỏi. Các câu hỏi bao gồm các phiên bản ngắn gọn của thang đo stress, lo âu và trầm cảm gồm 21 mục và các câu hỏi về đặc điểm nhân khẩu học và các đặc điểm liên quan đến công việc.

Tổng số 910 bảng câu hỏi đã được dùng nghiên cứu này. Kết quả: Tỷ lệ căng thẳng, lo lắng và trầm cảm lần lượt là 25,6%, 46,8% và 24,3%. Khoảng 85% người tham gia có các triệu chứng của ít nhất một rối loạn tâm thần trên, 48% có cả ba. Trình độ học vấn thấp hơn, tình trạng sức khỏe thể chất tốt hơn, ít trách nhiệm ở gia đình hơn và mối quan hệ trong gia đình tốt hơn, kiểm soát công việc cao hơn, yêu cầu của công việc thấphơn, người giám sát và đồng nghiệp hỗ trợ tốt hơn có liên quan đến tỷ lệ rối loạn tâm thần thấp hơn.

Kết luận: Stress lo lắng và trầm cảm là phổ biến ở các điều dưỡng bệnh viện Bạch Mai. Chương trình sức khỏe tâm thần tại bệnh viện là cần thiết để cải thiện sức khỏe và hiệu suấtcủa điều dưỡng.

Bùi Minh Thu – Trưởng Phòng Điều Dưỡng, Bệnh viện Bạch Mai

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook