Thứ Ba, 24/07/2018 | 14:11

Dùng thuốc phiện trong điều trị đau cho bệnh nhân ung thư và những vấn đề pháp lý

Những qui chế về phân phối và kê đơn điều trị bằng các thuốc có thuốc phiện cần phải đặt ra trước khi cho bệnh nhân bị đau do ung thư uống. Những qui chế này cần được chỉnh lý, để tránh lạm dụng các thuốc phiện mạnh trong xã hội và tránh ngăn trở việc dùng nó trong điều trị đau do ung thư.

Các đạo luật quốc tế và quốc gia về việc sử dụng thuốc phiện đối với bệnh nhân ung thư

Trong số 22 loại thuốc thường dùng đề điều trị đau do ung thư có 8 loại thuốc được xác nhận bởi công ước duy nhất năm 1981 về các chất ma túy và một loại bởi Công ước năm 1961 về các chất dưỡng thần. Mục tiêu chính của hai Công ước này nhầm ngăn cấm việc buôn bán và sử dụng các loại thuốc qui định theo qui chế, trừ phi với các mục đích Y học và khoa học. Những Công ước này không phải là nhằm làm cản trở việc dùng các thuốc cần thiết để điều trị đau do ung thư. Vì thế, điều quan trọng là luật pháp Quốc gia tuy phải tôn trọng những Công ước đó, nhưng lại không làm cản trở đến việc sử dụng các loại thuốc này cho người bệnh ung thư. Một sổ nước hoàn toàn đúng ngoài những qui chế tối thiểu đã được xác định trong Công ước Quốc tế. Một số nước lại có một qui chế rất nghiêm ngặt, đặc biệt đối với việc chỉ định kê đơn và phân phối các thuốc này.

Trong một cuộc điều tra được tiến hành ở các nước thành viên của Tổ chức Y tế thế giới về khả năng cung cấp các thuốc cần thiết điều trị đau do ung thư, người ta thử tìm hiểu những khó khăn và trở ngại nào đã ngăn cản làm cho bệnh không có được những loại thuốc này. Các thông báo từ 38 nước cho thấy các biện pháp thuộc về pháp luật quốc gia thay đổi khác nhau rất nhiều tùy theo các loại nhân viên y tế khác nhau và tùy theo các phòng thuốc khác nhau được quyền mua bán các loại thuốc này.

Các yêu cầu đòi hỏi về việc kê đơn điều trị cùng rất khác nhau. Sự tồn tại cota về nhập khẩu đổi với các loại thuốc codein và mocphin là một trong những lý do làm các sản phẩm này khan hiếm.

Bệnh nhân ung thư: các yếu tố pháp lý và dùng thuốc phiện trong điều trị đau
Bệnh nhân ung thư các vấn đề pháp lý nghiện thuốc phiện trong điều trị đau

Cổ gắng tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến việc có được thuốc này, thấy rằng ở một số nước các chế độ trách nhiệm liên quan đến việc cung ứng các loại thuốc có thuốc phiện chưa được xác định đầy đủ ở mức Quốc gia. Có lẽ thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan đặt ra qui chế và kiểm soát thuốc, Bộ y tế và các tổ chức khác nhau của nhà nước có trách nhiệm về việc làm thế nào để có được thuốc, về giá cả, về khuyến khích công nghiệp sản xuất, về thuế quan và về việc thi hành các luật lệ. Người ta ghi nhận rằng việc thảo luận và trao đổi quan điểm giữa các tổ chức nhà nước, chuyên ngành y và công nghiệp dược phẩm còn chưa đầy đủ.

Ở nhiều nước, người ta không thấy có một dạng thuốc phiện mạnh nào để uống, thông thường chỉ có các chất có thuốc phiện loại chủ vận – đối kháng ví dụ như pentazocin hoặc buprenocpin mới dễ kiếm và những qui chế về loại thuổc này có xu hướng nghiêm ngặt hơn là đối với các chủ vận của thuốc phiện (như mocphin và các thuốc tương tự). Tuy nhiên, các chất chủ vận của các thuốc có thuốc phiện mạnh mới được thừa nhận là những thuốc bậc nhất chống các cơn đau nặng. Ngoài ra, những khác biệt, về phân phối, về các biện pháp an ninh liên quan đến thuốc từ lúc sản xuất, nhập khẩu cho đến khi sử dụng cho người bệnh cũng thay đổi tùy theo từng nước. Trên cơ sở những dữ kiện đạt được và một sự đánh giá sơ bộ một số vấn đề riêng biệt, những điều sau là đáng ghi nhớ.

1, Sự bùng nổ ở mức Quốc gỉa các đạo luật và, hoặc các biện pháp hành chính qui định kê đơn điều trị và phân phối các chất có thuốc phiện cần thiết điều trị chống đau do ung thư đã cản trở bệnh nhân có được các thuốc này.

2,  Các biện pháp phức tạp về an ninh tương ứng với các hệ thổng phức tạp về ghi nhận giải thích tại sao trong hầu hết các nước chỉ có một lượng rất hạn chế thuốc được chỉ định dùng trong một lần.

3, Có sự thiếu mềm dẻo trong hệ thống phân phối thuốc hiện hành càn trở nhiều nhà chuyên môn y tế chỉ định và phân phổi thuốc chống đau do ung thư.

4, Cota nhập khẩu và phân phổi cố định theo địa phương là một cản trở cho người bệnh có được thuốc.

Cần phải tiến hành các nghiên cứu thêm ở mức Quổc gia cùng như Quốc tế về các vấn đề mà có những lợi ích để:

– Làm sáng tỏ mối quan hệ giữa các đạo luật Quổc gia về thuốc và khả năng có được thuốc ở mỗi nước dùng để chống đau cho những bệnh nhân ung thư.

– Lập một danh mục các điều khoản chủ yếu của một hệ thống qui chế lý tưởng về các chất có thuốc phiện.

– Xác định rõ các điều kiện cho phép bệnh nhân ung thư có được các thuốc giảm đau trong những vùng thiếu cửa hàng dược hoặc thầy thuốc.      *

– Khảo sát giả thiết mà theo đó qui chế quá mức về thuốc cản trở việc nghiên cứu có kết quả trong việc điều chỉnh các thuốc giảm đau mạnh.

Yhocvn.net (Theo dieutriđauoungthu)

Bài cùng chủ đề:

+ Mối nguy hiểm của bệnh nhân ung thư nhiễm Covid-19

+ Các thuốc phụ trợ cần có trong điều trị đau do ung thư

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook