rối loạn tiêu hóaTìm theo từ khóa: 

Enterogermina Enterogermina
08/05/2018 16:54
Enterogermina là men tiêu hóa có chứa các bào tử Bacillus clausii bình thường sinh sống tại ruột mà không sinh bệnh. Điều trị và phòng ngừa rối loạn v[...]
Chúng tôi trên Facebook