bệnh AlzheimerTìm theo từ khóa: 

Cấp cứu hạ nhiệt độ cơ thể quá thấp Cấp cứu hạ nhiệt độ cơ thể quá thấp
06/09/2015 12:12
Thân nhiệt hạ quá thấp Trong hầu hết các hoàn cảnh, cơ thể bạn luôn duy trì nhiệt độ bình thường. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với nhiệt độ lạnh hoặc môi t[...]
Chúng tôi trên Facebook