Thứ Ba, 24/07/2018 | 15:14

Các chất có thuốc phiện dạng uống là đặc biệt quan trọng trong điều trị đau do ung thư

Mỗi ngày có 3,5 triệu người bệnh bị đau do ung thư. Nhiều người trong số họ không được điều trị thỏa đáng. Tụy nhiên có những phương pháp được thừa nhận cho phép điều trị có kết quả cơn đau. Dùng thuốc là yếu tố chủ yếu của điều trị chống đau do ung thư. Trong phần lớn các trường hợp, một lượng thuốc vừa phải không tốn kém lắm là đủ dùng. Các chất có thuốc phiện dạng uống là đặc biệt quan trọng, nhất là morphin. Nói chung, điều chăng may là chúng không có thể có được ở khắp cả các nước phát triển cũng như ở các nước đang phát triển.

Cần có một chương trình giáo dục rộng rãi đế hướng dẫn các nhà quản và nhân viên y tế, các thầy thuốc và nhân viên y tế khác cách thức điều trị đau do ung thư. Các thông tin liên quan cần được phổ biến cho người bệnh và gia đình họ. Các đạo luật quốc gia về thuốc nếu cần phải được sửa đổi tạo thuận lợi cho việc có được thuốc cần thiết để điều trị chống đau cho những bệnh nhân ung thư có nhu cầu.

1, Mỗi chính phủ cần xem xét lập một chương trình chống đau do ung thư. Các tổ chức tham gia bao gồm: Các vụ, cục về sức khỏe, về qui chế về thuốc, về giáo dục và thi hành luật, các hội quốc gia chuyên ngành về chăm sóc sức khỏe, các tổ chức khác về ung thư. Cần phải tăng hoặc phân cấp lại kinh phí dể việc điều trị chống đau do ung thư phải được thực hiện.

2, Các chính phủ cần phải chia sẻ đóng góp kinh nghiệm của mình vào việc hoàn thiện các hệ thống qui chế về thuốc cho phép đấu tranh chống nghiện ma túy một cách hợp lý mà không cản trở bệnh ung thư nhận được các thuốc cần thiết để làm gỉam bớt sự đau đớn của họ.

3, Các biện pháp quốc gia, hợp pháp và hành chính liên quan đến việc phân phối các chất giảm đau có thuốc phiện bằng đường uống cần được kiểm tra lại và nếu cần xem xét lại.

4, Chính phủ cần phải khuyến khích nhân viên y tế chỉ ra nhu cầu của bệnh nhân ung thư trong việc dùng thuốc phiện để điều trị đau cho các nhà chức trách.

5, Phương pháp điều trị chống đau ung thư cầu được đánh giá bởi các trung tâm quốc gia về ung thư và được phổ biến rộng rãi.

6, Tùy trình độ được đào tạo, tất cả nhân viên ý tế cần học cách đánh giá đau do ung và hiểu biết cách điều trị.

7, Cần khuyến khích nghiên cứu điều trị đau do ung thư phù hợp với nhu cầu của mỗi nước. Một sự nghiên cứu như vậy phải bao gồm việc đánh giá các cơ sở điều trị chống đau hiện có và các kết quả đạt được bằng cách thay đổi qui chế về thuốc và đào tạo.

8, Trong giảng dạy đại học và sau đại học, trong các hệ thống kiểm tra và trao bằng cho bác sỹ, y tế và các nhân viên y tế khác bao hàm việc điều trị bệnh nhân ung thư, cần nhấn mạnh tầm quan trọng phải biết chống đau.

9, Các bệnh nhân bị ung thư giai đoạn muộn và đau đớn cần được điều trị chăm sóc tại nhà nếu như họ muốn.

10, Các thành viên trong gia đình cần được hướng dẫn về điều trị tại nhà cho các bệnh nhân ung thư bị đau thông qua các hệ thống hiện có về chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Yhocvn.net

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ:

+ Ung thư: Cách dùng thuốc giảm đau có thuốc phiện mạnh và điều trị tác dụng phụ của thuốc

+ Những lưu ý khi điều trị đau do ung thư

+ Protein gây kháng hóa trị ở một số bệnh ung thư

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook