Thứ Hai, 23/07/2018 | 15:40

Thay đổi nhận thức của nhân viên y tế, người nhà trong điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân đau do ung thư

Bài giảng về cách chăm sóc bệnh nhân ung thư. Muốn có chương trình điều trị đau do ung thư được ứng dụng một cách có hiệu lực thì việc giáo dục nghiệp vụ chăm sóc người bệnh phải được ưu tiên hang đầu. Nó phải được đưa vào trong bài giảng của cả hệ thống chăm sóc y tế, những thành quả của phong trào an dưỡng đường ở nhiều nước và nhiều báo cáo khác cũng đã cho thấy rõ điều này.

Phương pháp điều trị đau do ung thư là cơ sở để chống đau một cách có hiệu quả mà các nước phát triển và đang phát triển cần phải đưa nó vào mục đích điều trị và chăm sóc.

Chăm sóc bệnh nhân đau do ung thư cần thay đổi nhận thức
Chăm sóc bệnh nhân đau do ung thư cần thay đổi nhận thức

Những thông tin về bản chất đau, về cách đánh giá những cơn đau, về chiến lược điều trị đau, mục đích của việc chăm sóc người bệnh phải là cơ sở của cả một chương trình đào tạo.

+ Cung cấp những yếu tố chung nhất, chứa đựng cốt lõi của phương pháp điều trị đau do ung thư và cả những tài liệu phụ trợ đặc thù cho những nhóm nghiệp vụ riêng biệt.

+ Cung cấp những chương trình đào tạo cho nhân viên chăm sóc sức khỏe được các hội đồng giám khảo thi thực hiện, các trường đại học, trung học và cơ sở đào tạo nghề đồng ý công nhận.

+ Đưa việc điều trị đau do ung thư vào chương trình giảng dạy của các cơ sở y tế

Muốn cho các đề nghị trên được ủng hộ tối ưu, việc điều trị đau do ung thư phải :

+ Đưa thành bài giảng bắt buộc tại các cơ sở ý tế và có thi lấy chứng chỉ, bằng cấp

+ Được hội đồng chấm thi coi như một đề tài để hỏi thi

+ Được coi như một đề tài lấy học bổng, nghiên cứu khoa học

Thay đổi nhận thức của quần chúng về bệnh ung thư

– Ung thư không phải lúc nào cũng đau

– Đã có những cách giảm nhẹ đau do ung thư

– Dùng thuốc là cơ sở điều trị đau do ung thư

– Người bệnh không vì bất cứ lý do gì phải chịu đựng đau lâu và đau quá sức chịu đựng

– Các thuốc giảm đau có thể dùng lâu dài và lien tục cho tới khi đạt được hiệu quả giảm đau đầy đủ

– Sự lệ thuộc tâm lý không phải là một vấn đề khi các loại thuốc có thuốc phiện mạnh dùng để làm giảm đau do ung thư.

Chăm sóc bệnh nhân ung thư do đau cần thay đổi nhận thức và giáo dục

Bài liên quan: Mục đích của việc chăm sóc bệnh nhân ưng thư cần đạt được

Yhocvn.net

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI: 1 Nhận xét.

[…] cơ nghiện thuốc phiện đối với bệnh nhân ưng thư trong điều trị giảm đau Chăm sóc bệnh nhân đau do ung thư cần thay đổi nhận thức Vì sao có hiện tượng mất khứu giác Điều trị đau do ung thư: Phương pháp […]

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook