Xét nghiệm

Mới nhất
Vì sao cần kiểm định máy siêu âm Vì sao cần kiểm định máy siêu âm
16/04/2020 16:42
Siêu âm (Ultrasound/Sonography) – là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh không cần xâm lấn phổ biến trong y tế, phương pháp tạo ảnh là sử dụng sóng siê[...]
Chúng tôi trên Facebook