Thứ Bảy, 21/07/2018 | 15:23

Một dự án tổng thể về điều trị đau do ung thư cần phải đem ra xem xét ba phương diện: đánh giá mức độ đau, chiến lược điều trị và săn sóc

Đánh giá mức độ đau

Đánh giá mức độ đau là giai đoạn đầu tiên cần thiết cho việc điều trị thỏa đáng đau do ung thư. Nó bao gồm sự hiểu biết về những yếu tố gây đau. Không phải chỉ là những yếu tổ thực thể mà còn là cả những yếu tố tâm lý và tinh thần, mối quan hệ riêng tư, xã hội và kinh tế, tạo nên “cái đau tổng thể” của người bệnh. Người thầy thuốc là người trước hết phải chịu trách nhiệm về việc đánh giá này. Những giai đoạn chính để phân tích lâm sàng cái đau do ung thư được mô tả ở dưới đây. Nếu không biết những điều trị đó thì chắc chắn sẽ nhầm lẫn trong chẩn đoán và sẽ điều trị không thích hợp.

1.Tin vào lời than phiền của người bệnh về cái đau của chính họ.

2.Đánh giá mực độ nghiêm trọng của cái đau ở người bệnh.

Muốn đánh giá mức độ nghiêm trọng của cái đau người bệnh, cần phải biết những hạn chế về hoạt độsg do đau gây nên, số giờ mất ngủ và mức độ giảm đau đạt được nhờ sử dụng thuốc nói trên hoặc nhờ những kỹ thuật điều trị đau khác. Việc định mức đau của người bệnh là nhẹ, vừa hay nặng được dùng làm cơ sở để chỉ định các loại thuốc cho phù hợp. Những bậc thang của đau định theo quy ước có thể là có ích xong không phải là chủ yếu. Muốn xác định mức độ nghiêm trọng của cái đau cần bảo bệnh nhân so sánh cái đau mà họ cảm thấy với cái đau mà họ đã một lần gặp phải trong đời, tỷ dự như đau răng, đau đẻ, đau sau mổ hay đau do chuột rút.

3.Đánh giá trạng thái tâm lý của người bệnh.

Muốn biết bệnh nhân nào là người cần phải có sự hỗ trợ đặc biệt về tâm lý, thì cần phải biết những thông tin về tiền sử bệnh, về mức độ lo âu và trầm uất chán trường hiện tại, về những tư tưởng định tự vẫn và mức độ mất khả năng hoạt động của họ. Trạng thái chán trường, trầm uất có thể nhận thấy ở ít nhất là 25% số bệnh nhân ung thư. Nhiều hội chứng tâm lý thông thường khác cũng thường nhận thấy ở những bệnh nhân phải chịu đựng một nỗi đau ung thư. Phát hiện ra được những hội chứng đó là rất quan trọng để đánh giá tổng thể trạng thái của người bệnh

4.Phân tích chỉ tiết lời than phiền về đau của bệnh nhân ung thư

5.Khám thực thể toàn diện.

Trước một bệnh nhân bị ung thư ở giai đoạn rất muộn, chỉ cần hỏi tiền sử bệnh và thăm khám lâm sàng thật cẩn thận là có thể cũng đã đủ để xác định được đâu là nguyên nhân của đau và dễ dàng thiết lập một cách điều trị phù hợp.

6.Chỉ định và trực tiếp xem xét các xét nghiệm cần thiết để chẩn đoán.

Cần làm một số xét nghiệm trong trường hợp còn nghi ngờ về nguyên nhân của cái đau hoặc khi phải quyết định một phương pháp điều trị để chữa bệnh ung thư mà vị trí của tổn thương đã rõ ràng. Nhưng nếu bệnh đã ở giai đoạn quá muộn  không còn có thể chữa trị được nữa thì việc làm các xét nghiệm này chỉ còn có một vai trò hạn chế hơn nhiều. Việc điều trị bằng thuốc giảm đau thường cải thiện một cách rõ rệt khả năng chịu đựng của bệnh nhân để tham gí vào các xét nghiệm cần thiết để chẩn đoán dù khi chỉ là xét nghiệm để tìm nguyên nhân của cái đau. Hoãn lại việc điều trị thuốc giảm đau trong khi còn đang tìm nguyên nhân của cái đau là một thái độ không đúng đắn. Cố gắng làm giảm nhẹ cái đau không làm cản trở đến việc chẩn đoán nguyên nhân của cái đau.

7.Đề cập đến phương pháp điều trị đau khác trong lúc đánh giá tổng thể ban đầu

Nếu việc điều trị bằng thuốc là cơ sở chính của việc điều trị đau do ung thư, thì lại còn có những phương pháp khác cũng rất bổ ích trong một số trường hợp. Ví dụ, những bệnh nhân di căn xương thì rất cần thiết nếu không muốn nói là hoàn toàn cần thiết, phải được làm giảm đau bằng tia xạ tạm thời tại chỗ.

8.Đánh giá mức độ giảm đau sau lúc ban đầu điều trị

Đối với những bệnh nhân đáp ứng kém với điều trị so với kết quả mong muốn, hoặc đối với những bệnh nhân mà cơn đau lại tăng gay gắt hơn lên, thì cần phải tìm lại xem nguyên nhân đau là do đâu và xem lại chiến lược điều trị.

Điều trị tổng thể đau do ung thư

Bài liên quan: Có thể làm giảm các cơn đau do ung thư không?

Yhocvn.net

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI: 1 Nhận xét.

[…] Xử trí những cơn đau đột biến trong ung thư và cách đánh giá mức độ đau Điều trị tổng thể đau do ung thư Thế nào được đánh giá là nghiện thuốc, nhờn thuốc và kháng thuốc Có […]

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook