Thứ Tư, 02/09/2015 | 04:35

Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trong ngày 2-9 năm 1945, không những công bố cho cả thế giới biết rằng nước Việt Nam từ đây đã trở thành một nước độc lập mà còn chỉ ra con đương phát triển tiến bộ.

 

                                      

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945

 

Có rất nhiều bài viết trong 70 năm qua về ý nghĩa to lớn của bản Tuyên ngôn độc lập do chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại quảng trường Ba đình lich sử ngày 2-9 năm 1945

Một trong những ý nghĩa luôn thời sự và mới mẻ đó là “ Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ quyền không ai có thể xâm phạm. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Đó là những quyền được ghi trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Và con người ta sinh ra là được tự do về quyền lợi … Luôn luôn tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đó là quyền không ai chối cãi được ”bản Dân quyền cách mạng Pháp  năm 1791″ đã ghi rõ như thế .

Đó là một trong những vấn đề mà chúng ta luôn thấy mới mẻ, thời sự và có một ý nghĩa sâu xa bên các những quyền cơ bản của đất nước như độc lập dân tộc , bình đẳng giữa các dân tộc , quyền tự quyết của các dân tộc đã được ghi rõ trong bản tuyên ngôn lịch sử.

Rỗ ràng, ngay từ bản tuyên ngôn độc lập của một nước Việt Nam mới – nước Việt Nam dân chủ cộng hòa chủ tich Hồ Chí Minh đã khảng định “ Dân tộc ta đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa”.

Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trong ngày 2-9 năm 1945, không những công bố cho cả thế giới biết rằng nước Việt Nam từ đây đã trở thành một nước độc lập mà còn chỉ ra con đương phát triển tiến bộ.

Bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ và bản tuyên ngôn Dân quyền 1791 của cách mạng Pháp được coi là hai văn bản mang tư tưởng tiến bộ nhất thời bấy giờ của thế giới và việc Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa đưa vào bản tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam mới rõ ràng đã chỉ ra con đường phát triển của đất nước là phải đi theo con đường văn minh, tiến bộ của thế giới.

Đi theo con đường hòa bình và phát triển, đi theo con đường mà ở đó mỗi người dân đều được tự do , bình đẳng, đều có quyền mưu cầu hạnh phúc thực sự, ở đó mỗi người dân “ ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành …” như mong ước tột bậc của Bác Hồ.

Tư tưởng độc lập, tư do, văn minh và tiến bộ cho đất nước, tưu tưởng dân chủ, bình đẳng cho mỗi người dân là tư tưởng xuyên suốt và nhất quán trong cuộc đời hoạt động cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cho đến khi người viết di chúc, tư tưởng đó một lần nữa đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ. 

Người đã chỉ ra cuộc chiến đấu “khổng lồ”của đất nước chúng ta sau khi đã chiến thắng các đế quốc to là “ Chống lại những gì cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra cái mới mẻ, tươi tốt …” ( Trích di chúc của Bác Hồ ).

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh chính là chúng ta phải loại bỏ những cái gì đã cũ kỹ, hư hỏng để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi, để mỗi người dân đều có quyền tư do, bình đẳng, quyền được mưu cầu hạnh phúc trên đất nước này.                                                     

  Nhà báo Dương Xuân Nam

Nhà vườn Sóc Sơn 9- 2015

 

 

 

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook