Thứ Bảy, 25/12/2021 | 20:00

Phác đồ điều trị bệnh não gan (HE) ở bệnh gan mạn

Phác đồ điều trị bệnh não gan (he) ở bệnh gan mạn
Phác đồ điều trị bệnh não gan (he) ở bệnh gan mạn

Phác đồ điều trị Bệnh não gan (HE)ở bệnh gan mạn
HE không liên tục HE dai dẳng HE tiềm tàng
Điều trị giai đoạn cấp

 1. Điều trị đầu tiên
  a. Phát hiện/điều trị các yếu tố thúc đẩy.
  b. Quản lý dinh dưỡng:
 • Bỏ/hạn chế chế độ ăn kiêng
 • Dinh dưỡng đường ruột nếu hôn mê
  kéo dài
 • Bổ sung kẽm nếu thiếu
  c. Lactulose/lactitol uống và thụt
 1. Lựa chọn thứ hai
  a. Giảm NH3 với:
 • Kháng sinh (rifaximin, kháng sinh
  khác)*
 • L-ornithineL-aspartate,
  benzoate
 • acarbose, probiotics,
  L-carnitine
  b. Test flumazenil ở HE không đáp ứng
  hoặc tiếp xúc trước với BDZs
 1. Đánh giá toàn diện để loại
  trừ các rối loạn thần kinh
  khác
 2. Hỗ trợ dinh dưỡng:
  a. Bơ sữa và chế độ ăn dựa trên rau
  b. Cân nhắc BCAA ở các
  bệnh nhân không dung nạp với protein
  c. Lactulose/lactitol
  d. Bổ sung kẽm nếu thiếu
 3. Can thiệp điện quang
  a. Tìm các cầu nối lớn cửachủ tự phát
  b. Tắc/hẹp của đường kính
  TIPS nếu có
 4. Điều trị khác:
  a. Giảm NH3:
 • Kháng sinh
  (neomycin, rifaximin, kháng
  sinh khác)*
 • L-ornithine L-aspartate,
  benzoate
  b. Bromocriptine cho các
  dấu hiệu ngoại tháp
 1. Đánh giá OLT
 2. Không có chỉ
  định điều trị
 3. Cân nhắc các
  thay đổi trong hoạt
  động hằng ngày
  (tránh uống
  rượu…)
 4. Lựa chọn bệnh
  nhân, cân nhắc:
 • Lactulose/lactitol
 • Can thiệp chế độ
  ăn uống
  (chế độ ăn dựa trên
  thực vật,
  probiotics…)
  Phòng bệnh ở giai đoạn mới
 1. Kiểm soát các yếu tố thúc đẩy
 2. Hỗ trợ dinh dưỡng:
  a. Lượng protein đưa vào thích hợp từ
  sữa và chế độ ăn dựa trên thực vật
  b.Vitamin
  c. Bổ sung kẽm nếu thiếu
 3. Lactulose/lactitol nếu cần
 4. Đánh giá OLT
  Theo Javier Vaquero,
  Andres T. Blei, Roger
  F. Butterworth
  (2009): “Central
  nervous system and
  pulmonary
  complications of endstage liver
  disease”,Textbook of
  Gastroenterology,
  Fifth Edition Edited by
  Tadataka Yamada
Tiêu chuẩn West Haven cho phân loại lâm sàng của hội chứng não gan  
Giai đoạn 0: Không nhận ra bất thường
Giai đoạn I: Thay đổi nhận thức không đáng kể, hưng phấn hoặc lo lắng                      Khả năng tập trung giảm                     
Khả năng cộng hoặc trừ giảm
Giai đoạn II: Thờ ơ                     
Mất phương hướng về thời gian                     
Thay đổi tính cách một cách rõ ràng                      
Hành vi không thích hợp
Giai đoạn III: Ngủ gà đến tiền hôn mê nhưng vẫn đáp ứng với kích thích                        Lú lẫn                       
Mất phương hướng nhiều                       
Có hành vi kỳ quặc Giai đoạn IV: Hôn mê                       
Các test về tình trạng tâm thần không đáp ứng  
Theo Javier Vaquero, Andres T. Blei, Roger F. Butterworth: “Central nervous system and pulmonary complications of end-stage liver disease”; chapter 91, page 2327 – 2335;Textbook of Gastroenterology, Fifth Edition Edited by Tadataka Yamada © 2009 Blackwell Publishing. ISBN: 978-1-405-16911-0

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ:

+ Gan làm chức năng gì trong cơ thể

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook