B

Mới nhất
BLEOMYCIN – Thuốc kháng sinh chống ung thư BLEOMYCIN – Thuốc kháng sinh chống ung thư
21/10/2018 22:15
Tên chung quốc tế: Bleomycin. Loại thuốc: Thuốc chống ung thư. Dạng thuốc và hàm lượng Lọ thuốc đông khô có chứa bleomycin sulfat tương đương với 15 đ[...]
BIOTIN – Thuốc Vitamin nhóm B BIOTIN – Thuốc Vitamin nhóm B
21/10/2018 16:07
Tên chung quốc tế: Biotin – Thuốc Vitamin nhóm B Loại thuốc: Vitamin thuộc nhóm B. Dạng thuốc và hàm lượng Nang biotin 1000 microgam (1 mg). Vi[...]
BEZAFIBRAT – Thuốc hạ lipid máu BEZAFIBRAT – Thuốc hạ lipid máu
21/10/2018 16:01
thuốc hạ lipid máu – (nhóm fibrat) Tên chung quốc tế: Bezafibrate. Loại thuốc: Thuốc hạ lipid máu (nhóm fibrat). Dạng thuốc và hàm lượng Viên né[...]
BENZYL BENZOAT, Thuốc trị ghẻ và chấy rận BENZYL BENZOAT, Thuốc trị ghẻ và chấy rận
18/08/2018 16:56
Tên chung quốc tế: Benzyl benzoate. Loại thuốc: Thuốc trị ghẻ và chấy rận. Dạng thuốc và hàm lượng Nhũ dịch dầu trong nước 25% (kl/tt). Thuốc bôi ngo[...]
Chúng tôi trên Facebook