Thứ Bảy, 25/12/2021 | 18:54

Nhóm thuốc đồng đẳng nucleoside/nucleotide trong điều trị viêm gan

Phụ lục  3:           

1. Lamivudine (Epivir-HBV, Zeffix, 3 TC):

Chỉ định: CHB nhóm HbeAg (+) và (-), xơ gan còn bù, mất bù do HBV gây ra, trẻ em, bệnh nhân không đáp ứng với điều trị IFNs

Liều dùng: Người lớn 100mg/ngày, uống, trẻ em liều 3 mg/kg/ngày

Ưu điểm: khả năng hấp thu tốt, mức độ an toàn cao có thể điều trị cho bệnh nhân xơ gan mất bù và phụ nữ có thai, giá thành tương đối rẻ.

Nhược điểm: tần xuất đột biến kháng lại lamivudine khá cao với con số kháng gia tăng theo năm khoảng 20%/năm, nếu sau 5 năm điều trị tỷ lệ kháng thuốc 60-70%.

2. Adefovir dipivoxi (Hepsera, bis-POM PMEA):

Chỉ định: CHB nhóm HbeAg (+) và (-), xơ gan còn bù, mất bù, bệnh nhân không đáp ứng với điều trị IFNs, kháng thuốc với lamivudine.

Liều dùng: Người lớn 10mg/ngày, không có khuyến cáo sử dụng ở trẻ nhỏ.

Ưu điểm: tỷ lệ kháng thuốc rất thấp trong 2 năm đầu khoảng 3% tăng nhanh sau 5 năm là 29%

Thời gian dùng thuốc: khuyến cáo nên dùng lâu dài với nhóm HbeAg (-) và xơ gan, với nhóm HbeAg (+) khuyến cáo dừng thuốc 6 tháng sau khi có chuyển đảo huyết thanh HBeAg và HBV-DNA dưới ngưỡng phát hiện.

Tác dụng phụ: ít, độc tính trên thận khoảng 3% BN, kiểm tra creatinin máu 3 tháng/lần.

Nhóm thuốc đồng đẳng nucleoside nucleotide trong điều trị viêm gan
Nhóm thuốc đồng đẳng nucleoside nucleotide trong điều trị viêm gan

3. Entecavir (Baraclude):

Chỉ định: điều trị CHB cả nhóm HbeAg (+) và (-), xơ gan còn bù và mất bù, bệnh nhân kháng thuốc lamivudin, adefovir

Liều dùng: 0,5mg/ngày, với bệnh nhân kháng lamivudin liều tăng gấp đôi 1mg/ngày

Ưu điểm: ức chế vi rút mạnh và tỷ lệ kháng thuốc rất thấp, sau năm năm điều trị tỷ lệ kháng thuốc 1,2%

4. Telbivudine (Tyzeka):

Chỉ định: điều trị CHB nhóm HbeAg (+) và (-)

Liều dùng: liều 600mg/ngày47

Nhược điểm: tỷ lệ kháng thuốc khá cao, sau 1 năm tỷ lệ kháng thuốc 5-25%, thuốc này chưa có ở Việt nam

5. Tenofovir (Vireal):

Chỉ định: CHB nhóm HbeAg (+) và (-), xơ gan còn bù và mất bù, bệnh nhân kháng thuốc lamivudin, adefovir

Chưa ghi nhận kháng thuốc sau 5 năm điều trị

Liều dùng: 300mg/ngày Tác dụng phụ: suy thận, hội chứng Fanconi

Nhóm thuốc đồng đẳng nucleoside/nucleotide trong điều trị viêm gan

Yhocvn.net (Theo Hướng dẫn

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ:

+ Hiểu về xét nghiệm chức năng gan

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook