Chủ Nhật, 19/12/2021 | 21:41

Khuyến cáo của Mỹ cho lần nội soi đại tràng tiếp theo – phụ lục 3

Thời điểm nội soi đại tràng lần 2: phụ thuộc kết quả lần nội soi đại tràng đầu tiên.

Khuyến cáo USMSTF về khoảng thời gian nội soi đại tràng theo kết quả nội soi lần đầu

Kết quả nội soi lần đầuKhoảng thời gian khuyến cáo
Không có polyp10 năm
Polyp tăng sản nhỏ (<10mm) ở trực tràng và đại tràng sigma10 năm
1 – 2 u tuyến ống nhỏ (<10mm)5 – 10 năm
3 – 10 u tuyến ống3 năm
> 10 u tuyến< 3 năm
1 hoặc nhiều u tuyến ống ≥ 10mm3 năm
1 hoặc nhiều u tuyến nhung mao3 năm
U tuyến với loạn sản độ cao3 năm
Polyp phẳng răng cửa (sessile serrated polyp) < 10mm không có loạn sản5 năm  
Polyp phẳng răng cửa ≥ 10mm hoặc có loạn sản hoặc u tuyến răng cưa3 năm  
Hội chứng đa polyp răng cưa1 năm  

Định nghĩa: Hội chứng đa polyp răng cưa theo WHO: có ít nhất 1 trong các tiêu chuẩn sau:

(1) tối thiểu 5 polyp răng cưa từ manh tràng đến đại tràng sigma với trên 2 polyp > 10mm;

(2) polyp răng cưa bất kì từ manh tràng đến đại tràng sigma và có tiền sử gia đình hội chứng

đa polyp răng cửa và (3) > 20 polyp răng cửa mọi kích thước ở toàn bộ đại tràng.

Tầm soát sau lần nội soi thứ 2

NSĐT lần 1NSĐT lần 2NSĐT sau
LRA – polyp u tuyến nguy cơ thấp (1-2 polyp u tuyến <1cm)HRA3 năm  
 LRA5 năm  
 Không polyp u tuyến10 năm  
HRA – polyp u tuyến nguy cơ cao (≥ 3 polyp u tuyến, polyp u tuyến ≥ 1cm, u tuyến nhung mao hoặc loạn sản độ cao)HRA3 năm  
 LRA5 năm
 Không polyp u tuyến5 năm

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook