Thứ Tư, 11/09/2019 | 10:12

1. TEST LẨY DA

a) Giải thích cho người bệnh hoặc đại diện hợp pháp của người bệnh và ký xác nhận vào mẫu phiếu đề nghị thử test.

b) Chuẩn bị phương tiện (kim lẩy da, bơm kim tiêm vô trùng, dung dịch histamin lmg/ml, thước đo kết quả, hộp cấp cứu phản vệ, thuốc hoặc dị nguyên được chuẩn hóa).

c) Sát trùng vị trí thử test (những vị trí rộng rãi không có tổn thương da như mặt trước trong cẳng tay, lưng), đợi khô.

d) Nhỏ các giọt dung dịch cách nhau 3-5cm, đánh dấu tránh nhầm lẫn.

– 1 giọt dung dịch natriclorid 0,9% (chứng âm).

– 1 giọt dung dịch thuốc hoặc dị nguyên nghi ngờ.

– 1 giọt dung dịch histamin 1 mg/ml (chứng dương).

e) Kim lẩy da cắm vào giữa giọt dung dịch trên mặt da tạo một góc 45° rồi lẩy nhẹ (không chảy máu), nếu là loại kim nhựa 1 đầu có hãm, chỉ cần ấn thẳng kim qua giọt dung dịch vuông góc với mặt da, dùng giấy hoặc bông thấm giọt dung dịch sau khi thực hiện kỳ thuật.

f) Đọc kết quả sau 20 phút, kết quả dương tính khi xuất hiện sẩn ở vị trí dị nguyên lớn hơn 3mm hoặc trên 75% so với chứng âm.

2. TEST NỘI BÌ

a) Giải thích cho bệnh nhân hoặc đại diện hợp pháp của bệnh nhân và ký xác nhận vào mẫu phiếu đề nghị thử test.

b) Chuẩn bị dụng cụ (dung dịch natriclorid 0,9%, bơm kim tiêm vô trùng loại 1 ml, thước đo kết quả, hộp cấp cứu phản vệ, thuốc hoặc dị nguyên được chuân hóa).

c) Sát trùng vị trí thử test (những vị trí rộng rãi không có tổn thương da như mặt trước trong cẳng tay, lưng,..), đợi khô.

d) Dùng bơm tiêm lml tiêm trong da các điểm cách nhau 3-5cm, mỗi điểm 0,02-0,05ml tạo một nốt phồng đường kính 3mm theo thứ tự.

– Điểm 1: dung dịch natriclorid 0,9% (chứng âm).

– Điểm 2: dung dịch thuốc hoặc dị nguyên đã chuẩn hóa

e) Đọc kết quả sau 20 phút, kết quả dương tính khi xuất hiện sẩn ở vị trí dị nguyên > 3mm hoặc trên 75% so với chứng âm./.

3. TEST NỘI BÌ

a. Giải thích cho bệnh nhân hoặc đại diện hợp pháp của bệnh nhân và ký xác nhận vào phiếu đề nghị thử test.

b. Chuẩn bị dụng cụ (dung dịch natriclorid 0,9%, bơm kim tiên vô trùng loại 1ml, thước đo kết quả, hộp cấp cứu phản vệ, hoặc thuốc dị nguyên được chuẩn hóa).

c. Sát trùng vị trí thử test (những vị trí rộng rãi không có tổn thương da như mặt trước trong cánh tay, lưng ….,), đợi khô.

d Dùng kim tiên 1ml tiêm trong da các điểm cách nhau 3-5cm, mỗi điểm 0,02 – 0,05 ml tạo một nốt phòng đường kính 3mm theo thứ tự.

+ Điểm 1: Dung dịch natriclorid 0,9% (chứng âm).

+ Điểm 2: Dung dịch thuốc hoặc dị nguyên đã chuyển hóa.

Đọc kết quả sau 20 phút, kết quả dương tính chỉ xuất hiện sẩn ở vị trí dị nguyên lớn hơn hoặc bằng 3mm hoặc trên 75% so với chứng âm.

Sơ đồ chẩn đoán và xử trí phản vệ

Đánh giá mức độ phản vệ

Yhocvn.net (Trích theo thông tư 51 BYT Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí phản vệ)

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook