Thứ Ba, 10/09/2019 | 17:45

I. Thành phần hộp thuốc cấp cứu phản vệ:

STT     Nội dung        Đơn vị            Số  lượng

1. Phác đồ, sơ đồ xử trí câp cứu phản vệ (Phụ lục III, Phụ lục X)         bản      01

2. Bơm kim tiêm vô khuân             

            – Loại 10ml    cái       02

            – Loại 5ml      cái       02

            – Loại lml       cái       02

            – Kim tiêm 14-16G   cái       02

3. Bông tiệt trùng tẩm cồn   gói/hộp           01

4. Dây garo    cái       02

5. Adrenalin lmg/lml            ông      05

6. Methylprednisolon 40mg           lọ         02

7. Diphenhydramin 1 Omg ông      05

8. Nước cất 1 Oml    ông      03

II. Trang thiết bị y tế và thuốc tối thiểu cấp cứu phản vệ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

l. Oxy.

2. Bóng AMBU và mặt nạ người lớn và trẻ nhỏ.

3. Bơm xịt salbutamol.

4. Bộ đặt nội khí quản và/hoặc bộ mở khí quản và/hoặc mask thanh quản.

5. Nhũ dịch Lipid 20% lọ 100ml (02 lọ) đặt trong tủ thuốc cấp cứu tại nơi sử dụng thuốc gây tê, gây mê.

6. Các thuốc chống dị ứng đường uống.

Dịch truyền: natriclorid 0,9%./.

Yhocvn.net (Trích theo thông tư 51 BYT Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí phản vệ)

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook