Thứ Tư, 08/05/2019 | 21:48

Hướng dẫn chọn lựa băng gạc phù hợp với từng loại vết thương

1. Mô hoại tử

Mục đích điều trị: cắt lọc hoại tử khô cứng

Gạc sơ cấp (tiếp xúc trực tiếp với vết thương): DuoDERM® Hydroactive® Gel

Gạc thứ cấp (ngoài lớp gạc sơ cấp): DuoDERM® Extra Thin DuoDERM® CGF

Mô hoại tử

2. Giả mạc

Mục đích điều trị: Loại bỏ giả mạc, làm sạch nền vết thương

Gạc sơ cấp (tiếp xúc trực tiếp với vết thương): Aquacel® Ag sợi (vết thương hang hốc)

Aquacel® Ag Extra dạng miếng; Aquacel® Ag+ Extra dạng miếng

Gạc thứ cấp (ngoài lớp gạc sơ cấp): DuoDERM® Extra Thin Aquacel® Ag Foam (nếu vết thương tiết dịch nhiều)

3. Mô hạt

Mục đích điều trị: Kích thích lên mô hạt; Nền vết thương sạch cho biểu mô hóa

Gạc sơ cấp (tiếp xúc trực tiếp với vết thương): Aquacel® Ag sợi (vết thương hang hốc); Aquacel® Ag Extra dạng miếng Aquacel® Ag+ Extra dạng miếng

Gạc thứ cấp (ngoài lớp gạc sơ cấp): DuoDERM® Extra Thin Aquacel® Ag Foam (nếu vết thương tiểt dịch nhiều)

4. Biểu mô hóa

Mục đích điều trị: Thúc đẩy biểu mô hóa và đóng miệng vết thương

Gạc sơ cấp (tiếp xúc trực tiếp với vết thương): Nếu vết thương sâu dùng DuoDERM® Hydroactive® Gel

Gạc thứ cấp (ngoài lớp gạc sơ cấp): DuoDERM® Extra Thin DuoDERM® CGF

5. Nhiễm khuẩn

Mục đích điều trị: Kiểm soát và diệt vi khuẩn

Gạc sơ cấp (tiếp xúc trực tiếp với vết thương): Aquacel® Ag sợi (vết thương hang hốc) Aquacel® Ag Extra dạng miếng Aquacel® Ag+ Extra dạng miếng Aquacel® Ag Foam

Gạc thứ cấp (ngoài lớp gạc sơ cấp): DuoDERM® Extra Thin DuoDERM* CGF, Aquaccl® Ag Foam (Nếu dùng Aquacel® Ag Foam là băng gạc sơ cấp thì không cần dùng băng gạc thử cấp)

Nhiễm khuẩn

6. Vết mổ

Mục đích điều trị: Lành thương nguyên phát

Gạc sơ cấp (tiếp xúc trực tiếp với vết thương): DuoDERM® Extra Thin (vết mổ sạch ít tiết dịch) Aquacel® Surgical (vết mổ tiết dịch nhiều) Aquacel® Ag Surgical (vết mổ tiết dịch nhiều có nguy cơ nhiễm trùng)

Gạc thứ cấp (ngoài lớp gạc sơ cấp): Không cần gạc thử cấp

Yhocvn.net

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook