Thứ Tư, 08/05/2019 | 22:22

Đánh giá vết thương thường quy và điều chỉnh chỉ định băng gạc phù hợp với tình trạng tại thời điểm đánh giá vết thương.

1.Đánh giá mức độ tiết dịch và dạng mô.

2. Mục tiêu điều trị

Yhocvn.net

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook