Thứ Ba, 08/05/2018 | 17:00

Bột làm khuôn cầu răng

Biệt dược:

Kromopan (Italia)

Superkromopan Stomalgin (Nga)

Xantalgin (Đức)

Thành phần: Bột lấy khuôn alginat gồm có: 15% natri alginat- 15% nhôm oxyd; 15% calci sultat; 2% magnesium oxyd; 48% kieselguhr; 2,5% natri Fluoro-silicat; 1,3% trinatri phosphat, chất thơm và sắc tố vđ 100%.

Chỉ định: Chất lấy khuôn một phần hoặc toàn phần cầu răng. Trộn với nước theo tỷ lệ 10g bột và 20ml nước.

Nguồn. Thuốc, biệt dược

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook