Thứ Tư, 13/12/2017 | 16:22

“Dễ như toán tiểu học”, bạn sẽ phải thay đổi quan niệm với những đề toán bá đạo sau đây. 

Leo lên cây bưởi tính số quả cam!

Làm sao cho đúng?

Thời bây giờ, “bảy mươi bốn” khác “bảy mươi tư”.

Cô sai hay trò đúng?

Đề Toán đến bác học cũng bó tay!

Theo bạn, số nào ở giữa 47 và 48?

Khắc Việt chắc cũng không “biết nói là tại sao”.

Điền sao cho đúng?

Lại 61 không lớn hơn 60.

Câu hỏi có liên quan.

Đố biết, cả ngày bán được bao nhiêu gạo?

Nguồn: yeah1.vn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook