Thứ Ba, 01/09/2015 | 14:27

Hàm lượng Sắt trong 100g thực phẩm ăn được

(Theo Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, năm 2007)

Một số thức ăn động vật thông dụng giàu Sắt
Một số thức ăn động vật thông dụng giàu Sắt
Trong 100g

Tiết bò có 52,60 mg Sắt

Trong  100g

Gan lợn có 12,00 mg Sắt

 Trong 100g

Gan bò có 9,00 mg Sắt

Trong 100g

Gan gà có 8,20 mg Sắt

Trong 100g

Bầu dục lợn có 8,00 mg Sắt

Trong 100 g

Bầu dục bò có 7,10 mg Sắt

 Trong 100g

Lòng đỏ trứng gàcó 7,00 mg Sắt

 Trong 100g

Mề gàcó 6,60 mg Sắt

Trong 100g

Tim gàcó 5,96 mg Sắt

Một số thức ăn động vật thông dụng giàu Sắt
Một số thức ăn động vật thông dụng giàu Sắt

Trong 100 g Tim lợn có 5,90 mg Sắt

Trong 100 g Mực khô có 5,60 mg Sắt

Một số thức ăn động vật thông dụng giàu Sắt
Một số thức ăn động vật thông dụng giàu Sắt

Trong 100 g Lòng đỏ trứng vịt có 5,60 mg Sắt

Trong 100 g Tép khô có 5,50 mg Sắt 

Trong 100 g Thịt bồ câu ra ràng có 5,40 mg Sắt 

Trong 100 g Tim bò có 5,40 mg Sắt

Trong 100 g Gan vịt có 4,80 mg Sắt 

Trong 100 g Tôm khô có 4,60 mg Sắt 

Trong 100 g Cua bể có 3,80 mg Sắt

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook