Một số thức ăn động vật thông dụng giàu Sắt

SHARE:

                          

Hàm lượng Sắt trong 100g thực phẩm ăn được

                      

 

  

(Theo Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, năm 2007)

 

Trong

100 g Tiết bò 

có

52,60 mg Sắt

 

Trong

100 g Gan lợn 

có

12,00 mg Sắt

  

Trong

100 g Gan bò 

có

9,00 mg Sắt

      
  

Trong

100 g Gan gà

có

8,20 mg Sắt

  


Trong

100 g Bầu dục lợn

có

8,00 mg Sắt

  


Trong

100 g Bầu dục bò 

có

7,10 mg Sắt

      
  

Trong

100 g Lòng đỏ trứng gà

có

7,00 mg Sắt

  

Trong

100 g Mề gà

có

6,60 mg Sắt

  


Trong

100 g Tim gà

có

5,96 mg Sắt

      
  


Trong

100 g Tim lợn

có

5,90 mg Sắt

  


Trong

100 g Mực khô

có

5,60 mg Sắt

  


Trong

100 g Lòng đỏ trứng vịt

có

5,60 mg Sắt

        


Trong

100 g Tép khô

có

5,50 mg Sắt

  

Trong

100 g Thịt bồ câu ra ràng

có

5,40 mg Sắt

  

Trong

100 g Tim bò

có

5,40 mg Sắt

        

Trong

100 g Gan vịt

có

4,80 mg Sắt

  

Trong

100 g Tôm khô

có

4,60 mg Sắt

  

Trong

100 g Cua bể

có

3,80 mg Sắt

Tham khảo:

1. Một số thức ăn thực vật thông dụng giàu Sắ

t

2. Nhu cầu Sắt khuyến nghị