Dở khóc dở cười 25 hoàn cảnh ‘éo le’ nhất quả đất, #22: Khi tàu lượn bỗng dưng… dừng giữa trời

SHARE:

Những cảnh “éo le” như thế này khiến nhiều người “cười không được mà khóc cũng chẳng xong”.

1. Em đã làm gì sai?

Dở khóc dở cười 25 hoàn cảnh ‘éo le’ nhất quả đất, #22: Khi tàu lượn bỗng dưng… dừng giữa trời

2. ”Kho báu” ở ngay trước mắt mà tưởng như xa hàng vạn dặm.

Dở khóc dở cười 25 hoàn cảnh ‘éo le’ nhất quả đất, #22: Khi tàu lượn bỗng dưng… dừng giữa trời

3. Giờ thì bất chấp tất cả hay quay đầu là bờ?

Dở khóc dở cười 25 hoàn cảnh ‘éo le’ nhất quả đất, #22: Khi tàu lượn bỗng dưng… dừng giữa trời

4. Một ví dụ điển hình cho trường hợp “cố quá thành quá cố”.

Dở khóc dở cười 25 hoàn cảnh ‘éo le’ nhất quả đất, #22: Khi tàu lượn bỗng dưng… dừng giữa trời

5. Chỉ là đốt chút lửa để sưởi ấm thôi mà.

Dở khóc dở cười 25 hoàn cảnh ‘éo le’ nhất quả đất, #22: Khi tàu lượn bỗng dưng… dừng giữa trời

6. Liệu có ai đủ tinh ý để giúp người đàn ông này thoát nạn không?

Dở khóc dở cười 25 hoàn cảnh ‘éo le’ nhất quả đất, #22: Khi tàu lượn bỗng dưng… dừng giữa trời

7. Nỗi buồn không lối thoát.

Dở khóc dở cười 25 hoàn cảnh ‘éo le’ nhất quả đất, #22: Khi tàu lượn bỗng dưng… dừng giữa trời

8. “Món quà” không báo trước từ trên trời rơi xuống.

Dở khóc dở cười 25 hoàn cảnh ‘éo le’ nhất quả đất, #22: Khi tàu lượn bỗng dưng… dừng giữa trời

9. Chỉ là lỡ tay rắc mạnh lọ hạt tiêu thôi mà ra nông nỗi này.

Dở khóc dở cười 25 hoàn cảnh ‘éo le’ nhất quả đất, #22: Khi tàu lượn bỗng dưng… dừng giữa trời

10. Đang lúc cần khẩn cấp thì nó… tự đầu hàng trước rồi.

Dở khóc dở cười 25 hoàn cảnh ‘éo le’ nhất quả đất, #22: Khi tàu lượn bỗng dưng… dừng giữa trời

11. Có cơn bão màu vàng vừa đi ngang qua đây.

Dở khóc dở cười 25 hoàn cảnh ‘éo le’ nhất quả đất, #22: Khi tàu lượn bỗng dưng… dừng giữa trời

12. Hiện trường kinh hoàng sau vụ đột nhập của chú ong đất.

Dở khóc dở cười 25 hoàn cảnh ‘éo le’ nhất quả đất, #22: Khi tàu lượn bỗng dưng… dừng giữa trời

13. Biết chọn chỗ để hạ cánh đấy viên đá.

Dở khóc dở cười 25 hoàn cảnh ‘éo le’ nhất quả đất, #22: Khi tàu lượn bỗng dưng… dừng giữa trời

14. Là tại ổ khóa, nó đói nên ăn mất chìa rồi.

Dở khóc dở cười 25 hoàn cảnh ‘éo le’ nhất quả đất, #22: Khi tàu lượn bỗng dưng… dừng giữa trời

15. 2 phút để anh ấy ở một mình nhưng phải mất tới 2 giờ để giải quyết hậu quả.

Dở khóc dở cười 25 hoàn cảnh ‘éo le’ nhất quả đất, #22: Khi tàu lượn bỗng dưng… dừng giữa trời

16. Máy in vừa cập nhật thêm chức năng cắt tóc.

Dở khóc dở cười 25 hoàn cảnh ‘éo le’ nhất quả đất, #22: Khi tàu lượn bỗng dưng… dừng giữa trời

17. Ai kéo ai đây?

Dở khóc dở cười 25 hoàn cảnh ‘éo le’ nhất quả đất, #22: Khi tàu lượn bỗng dưng… dừng giữa trời

18. Khi bạn tìm chiếc chìa khóa mà mãi không thấy.

Dở khóc dở cười 25 hoàn cảnh ‘éo le’ nhất quả đất, #22: Khi tàu lượn bỗng dưng… dừng giữa trời

19. Ôi…

Dở khóc dở cười 25 hoàn cảnh ‘éo le’ nhất quả đất, #22: Khi tàu lượn bỗng dưng… dừng giữa trời

20. Đừng hậu đậu để phải rơi nước mắt như anh nhé!

Dở khóc dở cười 25 hoàn cảnh ‘éo le’ nhất quả đất, #22: Khi tàu lượn bỗng dưng… dừng giữa trời

21. Vì đâu nên nỗi?

Dở khóc dở cười 25 hoàn cảnh ‘éo le’ nhất quả đất, #22: Khi tàu lượn bỗng dưng… dừng giữa trời

22. Khi tàu lượn bỗng dưng dừng giữa chừng trời.

Dở khóc dở cười 25 hoàn cảnh ‘éo le’ nhất quả đất, #22: Khi tàu lượn bỗng dưng… dừng giữa trời

23. Vị khách không mời.

Dở khóc dở cười 25 hoàn cảnh ‘éo le’ nhất quả đất, #22: Khi tàu lượn bỗng dưng… dừng giữa trời

24. Chỉ biết ngậm ngùi nhìn chiếc xe của mình từ từ chìm xuống hố tử thần đầy nước.

Dở khóc dở cười 25 hoàn cảnh ‘éo le’ nhất quả đất, #22: Khi tàu lượn bỗng dưng… dừng giữa trời

25. Còn gì tệ hơn trường hợp này?

Dở khóc dở cười 25 hoàn cảnh ‘éo le’ nhất quả đất, #22: Khi tàu lượn bỗng dưng… dừng giữa trời

Video: 40 giây chủ nhân nín cười để ghi lại cảnh cún em chân ngắn leo cầu thang

Hà Châu (TH)

Nguồn: ĐKN