Q

Mới nhất
QUAMATEL QUAMATEL
08/05/2018 17:04
Famotidine làm giảm tiết dịch vị do bị kích thích và dịch vị cơ bản bằng cách đối kháng với histamin tại thụ thể H2 ở các tế bào vách trong niêm mạc d[...]
QUININ QUININ
08/05/2018 17:03
Quinin có tác dụng chủ yếu là diệt nhanh thể phân liệt của Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae; ít tác dụng lên thể thoa trùng và t[...]
Chúng tôi trên Facebook