loạn nhịp timTìm theo từ khóa: 

CORDARONE CORDARONE
08/05/2018 16:33
Cordarone được chỉ định điều trị các rối loạn nhịp nặng, không đáp ứng với các điều trị khác hoặc khi không thể sử dụng các điều trị khác. SANOFI SYNT[...]
Chúng tôi trên Facebook