hạ calci máuTìm theo từ khóa: 

Calci Gluconat Calci Gluconat
06/09/2018 09:18
Tên chung quốc tế: Calcium gluconate. Loại thuốc: Thuốc bổ sung calci. Dạng thuốc và hàm lượng Dạng tiêm: Dung dịch 10%, ống 10 ml; 5 ml. Mỗi mililit [...]
Calci Clorid Calci Clorid
06/09/2018 09:13
Tên chung quốc tế: Calcium chloride. Loại thuốc: Khoáng chất. Dạng thuốc và hàm lượng Thuốc tiêm calci clorid 10%: Ống tiêm 10 ml chứa 1 g CaCl2. 6H2O[...]
Chúng tôi trên Facebook