22/09/2015 10:03 | adminyhoc

Chào mừng bạn đến với Chính sách Quyền riêng tư: Your Privacy Rights.

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của tất cả những người ghé thăm website này. Kết quả là chúng tôi muốn thông báo cho bạn về cách chúng ta sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc Chính sách bảo mật này để bạn hiểu cách tiếp cận của chúng tôi đối với việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Bạn cũng nên xem qua về Điều khoản sử dụng dịch vụ của chúng tôi để biết thêm các thông tin quan trọng khác trước khi sử dụng dịch vụ.

Bằng việc gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn sẽ được coi như là đã đưa ra sự cho phép của mình – khi cần thiết và thích hợp – cho việc tiết lộ được đề cập trong chính sách này.

Chỉnh sửa cuối cùng ngày 21 tháng 9 năm 2015.